60 Maniapoto St, Otorohanga
(07) 873 9061
Contact

(07) 873 9061

021 1900 404

hello@hellorosie.co.nz

60 Maniapoto St, Otorohanga

Hours

Monday: 9am-5pm
Tuesday: 9am-5pm
Wednesday: 9am-Late
Thursday: 9am-Late
Friday: 9am-5pm
Saturday: 9am-1pm (By Appt)
Sunday:  CLOSED

Get In Touch